maj 06,2022

Eko logika a może ekologika? Czyli co zrobić, aby myślenie o zachowaniach ekologicznych przekuć na czyny?

Aby podnieść poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa wraz z odpowiedzialnością za środowisko naturalne, należy prowadzić szereg akcji o charakterze edukacyjnym. Trzeba także aktywizować mieszkańców do czynności służących jego ochronie. Szerokie spektrum działań powinno obejmować szerzenie informacji o korzyściach płynących z odnawialnych źródeł energii i nowych technologii, o zaletach ekologicznej żywności czy po prostu o tym, jak zdrowo żyć[1].

 

Zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie i tempo życia człowieka nie współgrają z tempem ewolucji biologicznej. Natura traktowana być powinna jako dobro wspólne, co zakończyłoby nadmierne eksploatowanie wszelkich dóbr naturalnych. To także kwestia sprawiedliwości międzypokoleniowej, gdyż należy pamiętać, że po nas przyjdą kolejni ludzie i to właśnie oni będą musieli mierzyć się z problemami, jakie im zostawimy[2]. W społeczeństwie wciąż brakuje świadomości, która umożliwia rozwój przekonań, postaw i stylu życia. Sam miałem okazję zapoznać się z kuriozalnymi przekonaniami niektórych mieszkańców, jakoby w instalacjach fotowoltaicznych trzeba co 5 lat wymieniać płyny eksploatacyjne (!), że to przestarzała technologia, z której wycofują się kraje zachodniej Europy i dlatego kierują ją do Polski, czy też, że jest to inwestycja nieopłacalna, która nigdy się nie zwróci w wymiarze finansowym.

 

Równie powszechne okazuje się przekonanie, że „niska emisja” to sytuacja, kiedy budynki ogrzewane są węglem, a używanie do tego celu drewna nawet w starych kotłach klasy I czy II nie powoduje emisji CO2 do środowiska. Podobne myślenie można zauważyć także w obszarze segregowania odpadów, gdzie brak odpowiedniej wiedzy i świadomości ekologicznej przekłada się na niską dyscyplinę segregacji odpadów komunalnych. To z kolei będzie w przyszłości skutkować zwiększeniem opłat za ich wywóz. Więc początkowym etapem segregacji powinny być domowe pojemniki. Wiele osób obawia się natomiast, że podczas odbioru odpady ponownie mieszane są w jednej śmieciarce. Nie jest to jednak prawda, gdyż poszczególne frakcje trafiają do osobnych przegród lub odbierane są w odrębne dni. Poza tym odpady trafiają na specjalne taśmy w zakładach utylizacyjnych, gdzie są dosortowywane i przygotowywane do przetworzenia przez odpowiednich recyklerów. W ten sposób uzyskuje się z tworzyw sztucznych regranulat, z metali przydatne stopy, ze szkła powstaje stłuczka, z papieru wytwarzana jest celulozowa masa a z bioodpadów kompost lub biogaz. Poza tym odpady zmieszane są również sortowane tak, aby jak najmniej z nich trafiło ostatecznie na składowisko. Pamiętać jednak należy, aby nie mieszać surowców wtórnych z innymi rodzajami odpadów, gdyż utrudnia to ich przetworzenie, a w niektórych przypadkach wręcz to uniemożliwia, co ma miejsce np. przy zmieszaniu odpadów z papieru z odpadami organicznymi. Właśnie dlatego tak ważna jest segregacja u źródła, czyli już w naszych domach.

 

Zmiana stylu myślenia może spowodować wywieranie właściwej presji na tych, którzy sprawują władzę polityczną, gospodarczą i społeczną. Ważne są małe, codzienne działania, takie jak unikanie stosowania tworzyw sztucznych, zmniejszenie ilości zużywanej wody, segregowanie odpadów, korzystanie z komunikacji publicznej zamiast z prywatnych samochodów, sadzenie drzew czy wyłączanie niepotrzebnego oświetlenia. Nie można myśleć, że te wysiłki pójdą na marne i że nie są w stanie niczego zmienić. Mamy ogromny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, jakość powietrza, zapobieganie degradacji gleby i czystość naszego otoczenia. Wiele samorządów udziela dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanej z ograniczeniem „niskiej emisji” poprzez wymianę systemów ogrzewania opartych na tzw. kopciuchach i zastąpienie ich ogrzewaniem proekologicznym, opartym na energii elektrycznej czy gazie. W tym wypadku eko logika więc, to nic innego jak świadomość poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Nauka o ekologii jest niczym innym jak elementem najstarszej nauki logiki. Eko i logika to idealne połączenie, które powinniśmy każdego dnia zgłębiać dla siebie, naszych bliskich i środowiska, które nas otacza. Poza tym ochrona przyrody pozwala nam na codzienne, normalne funkcjonowanie. Przyroda, natura i środowisko dają nam wszystko to, czego potrzebujemy do życia.

 

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Młodzieżowa akcja na rzecz środowiska” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

Bibliografia:

[1]    http://eko-logika.eu/

[2]    https://www.youtube.com/channel/UCCfg7x7R8fmk1fopv8RnIbw